Erik Hellsborn: Fixa utlovade p-platser på Östergården | Sverigedemokraterna Varberg

Erik Hellsborn: Fixa utlovade p-platser på Östergården

Erik Hellsborn

Följande insändare har skickats till Hallands Nyheter.:

18/11 skrev HN om den ansträngda parkeringssituationen på Östergården. Detta kom inte som någon nyhet för oss sverigedemokrater. Redan 9/11 lämnade undertecknad in en fråga till Servicenämndens ordförande om hur man avser komma till rätta med problemet. Detta efter att ha talat med såväl kökspersonal som omsorgspersonal som vittnade om problemet med att hitta p-platser att kunna stå på under hela arbetspasset. Och medan läget är ansträngt redan nu, riskerar det att bli än värre i framtiden. I Coronas spår har den populära lunchrestaurangen färre gäster än innan, men när pandemin väl är över lär dessa återvända, vilket kommer sätta ytterligare press på parkeringssituationen. Att anlägga nya korttidsplatser i anslutning till restaurangen finns det redan beslut på, efter att en SD-motion om just detta röstades igenom av fullmäktige i Mars 2019. Ännu har några nya p-platser dock inte blivit anlagda. Dessa nya parkeringar behöver komma på plats snarast. I samma veva bör andra platser längre bort från restaurangen konverteras till långtidsparkeringar för köks- och omsorgspersonalen.

Erik Hellsborn (SD)