Erik Hellsborn: Slå inte sönder vårt kulturarv | Sverigedemokraterna Varberg

Erik Hellsborn: Slå inte sönder vårt kulturarv


Erik Hellsborn

Följande insändare har skickats till Hallands Nyheter.

Runt om i västvärlden är kritik mot monument av historiska figurer på tapeten. I bl.a. England och USA har statyer plockats ned eller blivit vandaliserade, med motiveringen att de representerar otidsenliga ideal. Även här i Sverige har sådan kritik framförts mot statyer av Carl von Linné, Karl XII och Gustav III. Sett ur ett lokalt Varbergsperspektiv kan man gissa att minnesstenen över Daniel Rantzau också borde framstå som problematisk för dessa kritiker. Skillnaderna mellan dagens fredliga varbergare och den krigiske fältherren från 1500-talet är uppenbara.
Ska man ge kritikerna rätt i något så stämmer det för all del de människor som levde för flera hundra år sedan och nu står staty absolut hade andra värderingar än vad som är norm i vår nutid. Men om moderna värderingar är ett krav skulle i princip samtliga personer födda innan 1900-talet vara otänkbara, och de födda senare skulle även de behöva rensas ut efter hand då värderingar och moral givetvis än idag fortsätter att förändras och utvecklas.
Sverigedemokraterna instämmer inte i den här kritiken. De historiska personer som förevigats i statyer var aldrig perfekta, men de är människor som gjort avtryck, och är en del av vår gemensamma historia. Den utrensningskampanj vi ser nu för tankarna till den kommunistiske tyrannen Mao Zedongs kulturrevolution, även om vår samtids protester inte nått samma nivå av brutalitet. Mentaliteten är dock den samma. Statyer likväl som andra verk av kulturell vikt ödelades, gatunamn byttes ut, personer som betraktades som bärare av gamla traditioner och ideal tystades. Syftet var att rycka loss den moderna människan från sina rötter, att utradera gamla traditioner, seder och bruk, och i slutändan skapa en befolkning av socialistiska mönstermedborgare, där den enda lojaliteten var emot staten och ideologin. Låt oss inte luras av vackra tal om inkludering. Det här handlar om att slå sönder den västerländska civilisations kulturarv, ingenting annat.

Erik Hellsborn (SD)