Förtroendevalda | Sverigedemokraterna Varberg

Förtroendevalda

Styrelse 2020

Bakre raden: Stig Berntsson (ordförande), Maria Karlsson (kassör), Patrick Nathanson (ledamot), Jan Olof Skoglund (andre vice ordförande), Erik Hellsborn (vice ordförande).
Främre raden: Ingrid Jordebo (första suppleant), Elisabeth Lundgren (ledamot), Monica Larsson (tredje suppleant), Helen Alexborn (sekreterare), Filip Bengtsson (fjärde suppleant).
Saknas på fotot gör Ulf Gunnarsson (andre suppleant).

Förtroendemannaregister | Medlemmar i Sverigedemokraterna med politiska uppdrag