Historik | Sverigedemokraterna Varberg

Historik

2001

Aktiviteter startar i kommunen genom flygbladsutdelningar och uppsättning av klistermärken.

2002

Sverigedemokraterna ställer upp i kommunvalet men får inga mandat.

2003-2004

Sporadiska aktiviteter, främst i form av flygbladsutdelningar till hushållen och insändare i lokalpressen.

2005

En lokal arbetsgrupp startas upp. Nya aktiva medlemmar tillkommer.

2006

Partiet ställer på nytt upp i kommunvalet, tar två mandat och Erik Hellsborn utses till gruppledare. Strax efter valet ombildas arbetsgruppen till en stadgeenlig kommunförening med Erik Hellsborn som ordförande.

2007-2009

Högre aktivitetsnivå än innan. Utöver utåtriktade aktiviteter och partiet lägger även ett antal motioner i kommunfullmäktige. Den 20 november 2007 får Sverigedemokraterna sin första motion bifallen.

2010-2011

Partiet ökar i kommunvalet 2010, men inte tillräckligt för att erhålla något ytterligare mandat, utan vinner även denna gång två stycken mandat. Den politiska aktiviteten fortsätter genom insändare och inlämnade motioner. Erik Hellsborn fortsätter som gruppledare.

2012-2013

Andreas Feymark väljs i början av 2012 in som sekreterare i kommunföreningen och det påbörjas en omfattande breddning av partiets lokala politik.

2014

Partiet ställer på nytt upp i kommunvalet, tar sex mandat och Andreas Feymark utses till ny gruppledare. Sverigedemokraterna ingår ett valtekniskt samarbete med SPI Välfärden och tar för första gången plats i samtliga nämnder i kommunen.

2015

Sverigedemokraterna lägger sin egna första budget.

2016-2017

Sverigedemokraterna Varberg utmärker sig genom sina många och välskrivna motioner.

2018

Olle Hällnäs väljs till ordförande och Erik Hellsborn lämnar ordförandeskapet efter att ha innehaft posten sedan 2006. Det bedrevs en omfattande valrörelse vilket resulterade i 12.08% och 2 nya mandat i kommunfullmäktige.

2019

Stig Berntsson väljs till ordförande.