Insändare: Kultur skapar grov brottslighet, inte fattigdom | Sverigedemokraterna Varberg

Insändare: Kultur skapar grov brottslighet, inte fattigdom

Erik Hellsborn & Stina Isaksson

Följande insändare har skickats till Hallands Nyheter och Hallandsposten.

För några månader sedan intervjuade tidningen Forskning & Framsteg den internationellt kriminologi-professorn Per Olof Wikström. Hans forskning skänker nyttig insikt i debatten kring de senaste årens grova brottslighet. Många röster, från C till S, vill gärna förklara den grova brottsligheten med så kallade ”socioekonomiska faktorer”, att de som begår brotten bara gör så för att de själva är offer för fattigdom. Detta får inget stöd i Wikströms forskning, enligt honom förklarar det socioekonomiska inte brottslighet med mer än 3-4 %. Långt större påverkan har individens egen moral, samt moral och rättsuppfattning i de kretsar personen rör sig.

Om vi tittar på vilka de är som döms för grova brott i Sverige, samt vilka områden som är värst utsatta kan vi se en tydlig bild. Bland de som döms än män från Afrika och Mellanöstern kraftigt överrepresenterade. De områden som är värst utsatta är de där en oproportionerligt hög andel av befolkningen har utomeuropeisk bakgrund. Delar av världen präglade av klan- och hederskultur, av en moral och rättsuppfattning radikalt annorlunda än vår svenska majoritetskultur. Avgörande förklaringar till den grova brottsligheten är en oansvarig invandringspolitik, samt en integrationspolitik präglad av multikulti-tänk, där invandrare uppmuntrats att hålla fast vid sin gamla kultur. Detta är något som socialister och liberaler som sagt inte vill kännas vid. Med diverse sociala lappa-och-laga åtgärder fortsätter de försöka få sitt mångkulturella samhällsbygge att fungera. Ska vi kunna komma tillrätta med brottsligheten behövs insikten att det är mångkulturen i sig som är problemet, och sluta inbilla oss att den skulle fungera, bara den ena eller andra åtgärden skulle fixas. Sverige behöver en mycket restriktiv asyl och invandringspolitik, samt en integrationspolitik som fokuserar på att ta seden dit man kommer. Så länge sittande regering inte kan erkänna detta, kommer de heller aldrig komma till rätta med brottsligheten.

Erik Hellsborn (SD) Varberg
Stina Isaksson (SD) Hylte