Insändare: Tala klarspråk om Islam | Sverigedemokraterna Varberg

Insändare: Tala klarspråk om Islam

Erik Hellsborn & Andreas Havasi

 

Replik på ”Försvara religionsfriheten” och ”Hur är det med SD:s nolltolerans?”, HN 210313

Vi måste kunna tala klarspråk om Islam, och vad konsekvenserna av islamiskt inflytande blir. Det finns ett tydligt mönster i den globala migrationen: Människor lämnar muslimska länder för att söka ett bättre liv i icke muslimska länder. Migration i motsatt riktning är i princip icke existerande. Vilket inte är utan anledning. Det finns olika institutioner som gör globala rankningar över saker såsom pressfrihet, jämlikhet mellan könen, eller rättigheter för religiösa och sexuella minoriteter. Deras resultat ser ganska lika ut: Inga muslimska länder alls bland de bästa, men åtskilliga bland de sämsta. Länder där islam dominerar tenderar helt enkelt att generellt vara sämre platser att bo på än länder som inte domineras av Islam. Självklart betyder inte detta att varje enskild muslim är ”dålig”. Alla människor har en rätt att bedömas utifrån sina egna meriter. Men vi ska inte för den sakens skull förneka den islamiska lärans destruktiva natur. Vilket vi kan konstatera att en majoritet av svenska folket håller med oss om. Enligt en studie från Göteborgs universitet uppgav 54 % av de tillfrågade att de hade en negativ eller mycket negativ uppfattning om Islam. Motsvarande siffra för övriga världsreligioner låg mellan 15 och 28 %.

Erik Hellsborn (SD)
Andreas Havasi (SD)