Motioner | Sverigedemokraterna Varberg

Motioner

2018-12-17: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Gratis kaffe till kommunens anställda [avslag]

2018-11-12: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Kartlägg utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck [avslag]

2018-11-12: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Angående språkkrav [avslag]

2018-11-12: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Angående inkluderingsplikt [avslag]

2018-10-11: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Polisanmäl ”ensamkommande” som ljugit om sin ålder [avslag]

2018-10-11: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Gång och Cykelbana Rolfstorp-Skällinge [avslag]

2018-10-08: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Angående hållbarhetsmålen 2017-2025 [avslag]

2018-09-18: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Angående bidragsregler [avslag]

2018-06-19: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Hundrastgårdar på alla serviceorter [avslag]

2018-05-17: Motion till kommunfullmäktige Varberg: En ny cykelbana mellan Löftaskog/Kärra och Frillesås [-]

2018-05-14: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Insynsskydd vid herrarnas nakenbad Goda hopp [avslag]

2018-04-12: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Anlägg en ny hundrastgård vid Ringvägen [avslag]

2018-03-20: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Sommaraktiviteter vid Sjöaremossen [avslag]

2018-01-12: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Förbättrad framkomlighet vid Östra kyrkogården [avslag]

2017

2017-12-18: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående kostpolicy kring matfetter [delvis bifall]

2017-12-06: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående en uppdatering av fullmäktigesalen [ändringsyrkande]

2017-11-14: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Ersätt nyårsfyrverkeriet med en ljus- och ljudshow? [bifall]

2017-09-19: Motion till kommunfullmäktige Varberg: Riktlinjer för kommunalt nationaldagsfirande [avslag]

2017-06-20: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående att utvärdera bufféservering [avslag]

2017-06-16: Motion till Varbergs kommunfullmäktige om att införa motionsregister på kommunens hemsida [avslag]

2017-06-16: Motion till Varbergs kommunfullmäktige om fri sommarsimskola [avslag]

2017-04-26: Motion till Varbergs kommunfullmäktige att premiera elever med goda studieresultat [bifall]

2017-04-26: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående en kostpolicy för barnens bästa [avslag]

2017-04-26: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående generationsbryggor [avslag]

2017-04-25: Motion till Varbergs kommunfullmäktige Tillåt cykling runt fästningen utanför badsäsongen [avslag]

2017-03-10: Separata körfält vid korsningen Österleden/Stenåsavägen [avslag]

2017-02-23: Inför kommunala trygghetsvärdar [avslag]

2017-02-03: Fler parkeringsplatser på Östergården [avslag]

2017-02-02: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående att öka friskvårdsbidraget för anställda inom Varbergs kommun [avslag]

2016

2016-12-15: Motion till Varbergs kommunfullmäktige: Väderskydd till Derome tätortslekplats [avslag]

2016-12-15: Motion till Varbergs kommunfullmäktige: Insynsplats i kommunstyrelsen & de kommunala nämnderna [avslag]

2016-11-16: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående att minska antalet fallolyckor [avslag]

2016-11-14: Motion till Varbergs kommunfullmäktige: Åtgärder för ökad trygghet i Påskbergsskogen [avslag]

2016-10-25: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående bättre hälsa för seniorer på kommunens äldreboenden genom regelbunden träning/motion [avslag]

2016-10-25: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående invandringen [avslag]

2016-10-17: Motion till Varbergs kommunfullmäktige: Förändra Västra Vallgatan [avslag]

2016-09-30: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående uppföljning av genomförandet av motioner [bifall]

2016-09-05: Motion angående etablerande av en vätgasstation [avslag]

2016-06-21: Motion till kommunfullmäktige om att öka bostadsbyggandet i hela Varbergs kommun [avslag]

2016-05-27: Motion till kommunfullmäktige om att utöka kommunal service på samtliga bibliotek i Varbergs kommun [avslag]

2016-05-17: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar [avslag]

2016-05-17: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående utbildning i hjärt-lungräddning [avslag]

2016-05-17: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående skolfrukost i den kommunala skolan [avslag]

2016-02-16: Motion om att konsolidera IT-resurser [avslag]

2016-01-18: Motion till Varbergs kommunfullmäktige: Uppdatera de kommunala ordningsföreskrifternas tolfte paragraf [avslag]

2015

2015-10-19: Motion till Varbergs kommunfullmäktige: Öppna hela danska vägen för dubbelriktad trafik [avslag]

2015-09-14: Motion till Varbergs kommunfullmäktige: Anlägg ett könsneutralt nakenbad [avslag]

2015-08-28: Motion till Varbergs kommunfullmäktige. Vad kan kommunen göra för mjölkbönderna och befolkningen på landsbygden? [avslag]

2015-08-21: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående landsbygdsutveckling [bifall]

2015-05-19: Motion till Varbergs kommunfullmäktige: Ingen mer positiv särbehandling av nyanlända i bostadskön [avslag]

2015-04-21: Motion till Varbergs kommunfullmäktige: Ny båtbrygga på Getterön [avslag]

2015-04-10: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående tågstation vid Väröhalvön [avslag]

2015-03-27: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående ekologisk mat [avslag]

2015-03-09: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående Varbergstunneln [avslag]

2015-03-09: Motion om att begära utträde ur Sjuhärads kommunalförbund [avslag]

2015-03-09: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående den kommunala maten [avslag]

2015-03-09: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående bränslecellsbilar [avslag]

2015-02-17: Motion Verksamhetsrapportering till kommunfullmäktige [avslag]

2015-02-15: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående kameraövervakning av centrum [avslag]

2014

2014-06-16: Motion till Varbergs kommunfullmäktige: Bygg cykelbana längs hela Västra Vallgatan [avslag]

2014-01-23: Motion till Varbergs kommunfullmäktige om kostnadsfria surfzoner för turister [avslag]

2013

2013-03-26: Motion till Varbergs kommunfullmäktige om att upplåta lokaler i stadshuset för partimöten [bifall]

2012

2012-12-14: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående ny rondell på Träslövsvägen [avslag]

2012-08-16: Motion till Varbergs kommunfullmäktige – Gör Varberg till en ”Wikipediastad” [avslag]

2012-04-17: Motion till Varbergs kommunfullmäktige – Utredning av kostnaden för kommunens avtal med Migrationsverket [avslag]

2011

2011-12-19: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående rondell vid Skansgatan/Thulegatan [avslag]

2011-07-26: Motion till Varbergs kommunfullmäktige om allmänna innebandybanor [avslag]

2011-03-02: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående kameraövervakning av centrum [avslag]

2009

2009-05-11: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående rondell vid Österleden/Järngatan/Ölandsgatan [avslag]

2008

2008-08-21: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående kameraövervakning av centrum [avslag]

2007

2007-09-18: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående manifestation för demokratiska fri- och rättigheter [avslag]

2007-09-04: Motion till Varbergs kommunfullmäktige gällande övergångsställe på Västra Vallgatan [avslag]

2007-04-20: Motion till kommunfullmäktige i Varberg angående farthinder på Strandgatan [bifall]