Erik Hellsborn: Personer utan skyddsskäl ska inte räddas kvar med fusklösningar | Sverigedemokraterna Varberg

Erik Hellsborn: Personer utan skyddsskäl ska inte räddas kvar med fusklösningar

Erik Hellsborn

Följande insändare har skickats till Hallands Nyheter.

Att den så kallade gymnasielagen var en usel ide har stått klart för oss sverigedemokrater sedan början. Unga utlänningar som påstått sig ha skyddsskäl, men sedan visat sig sakna detta, slapp utvisning. Istället gavs man tillfälligt uppehållstillstånd och kostnadsfri utbildning betalt med skattebetalarnas pengar. Efter avslutade gymnasiestudier skulle uppehållstillståndet kunna förlängas om personen skaffat sig stadigvarande arbete, något som få lyckats med. I det läget väljer Vänsterpartiet i Varberg att lägga en motion om att ge berörda utlänningar en gräddfil till fasta tjänster i kommunen, där de ska slippa gå igenom samma process som alla andra som önskar fast anställning. Som om det inte var nog att dessa personer redan belönats med uppehälle och utbildning efter att de inte kunna presentera giltiga skyddsskäl. Nu vill vänstern alltså dessutom ge dem förtur till jobb på övriga sökandes bekostnad. Allt för att kunna säkra de uppehållstillstånd som de inte hade rätt till från första början.
Sverigedemokraterna anser inte bara att detta förslag är dåligt, utan också väldigt provocerande. Gymnasielagen var ett rättspolitiskt haveri, som aldrig borde ha genomförts. Vänstern borde erkänna detta, istället för att försöka lura systemet med nya fusklösningar.

Erik Hellsborn (SD)