Replik: Det är ni som är fixerade vid hudfärg, inte vi | Sverigedemokraterna Varberg

Replik: Det är ni som är fixerade vid hudfärg, inte vi

Erik Hellsborn & Andreas Havasi

 

Replik på ”SD:s fulkampanj brutalkrockar med #blacklivesmatter”, HN 200604

Maria Haldestens ledare är märklig läsning, full av motsägelsefulla resonemang och logiska kullerbyttor. Hon inleder med att ifrågasätta varför Sverigedemokraterna kritiserar Varbergs kommuns särbehandling av Islam, samtidigt som rörelsen ”Black lives matter” samlar stora skaror människor i protest mot rasism. Förutom den oklara kopplingen mellan dessa två frågor kan vi bara konstatera att vårt första inlägg i debatten skickades in 21 maj, medan det dödsfall som utlöste de pågående protesterna skedde 4 dagar senare, 25 maj. Haldestens antydningar saknar således all grund. Vår fråga blir varför Haldesten försöker blanda in hudfärg i en lokal debatt som på intet sätt handlar om detta. Hon är förvisso inte först ut med det, Liberalernas fyra fullmäktigeledamöter drog också in hudfärg i debatten när de skrev sin insändare. Vi sverigedemokrater har å andra sidan inte sagt ett ord om hudfärg, annat än när vi bemött de anklagelser vi fått kastade på oss. För hudfärg är irrelevant för oss. Vi står för en öppen svenskhet, där människor med annan bakgrund kan bli likvärdiga medlemmar av den svenska nationen. Det blir befängt att vi då anklagas för rasism och främlingsfientlighet av halländska socialliberaler. Samma socialliberaler som är fixerade vid att kartlägga människors hudfärg, för att kunna avgöra vem som är privilegierad eller förtryckt, vem som får säga vad, eller vem som har tolkningsföreträde framför vem.

Erik Hellsborn (SD)
Andreas Havasi (SD)