Replik: Nej Bergenblock, det är inte ”brunt” att ifrågasätta islams särställning | Sverigedemokraterna Varberg

Replik: Nej Bergenblock, det är inte ”brunt” att ifrågasätta islams särställning

Erik Hellsborn & Andreas Havasi

Replik på ”Kom SD bara till omslaget på årsredovisningen?” HN 200526.

I vår förra insändare ifrågasatte vi varför Varbergs kommun via sin Facebooksida och bildval i offentliga dokument lyfter fram Islam, samtidigt som man inte ger liknande utrymme för kristna symboler och traditioner. Centerpartiets kommunalråd har skrivit en replik, men besvarar inte med en enda stavelse de frågor vi ställt. Istället anklagar han den som ifrågasätter Islams särställning för att ha ett ”brunt” (dvs nazistiskt) synsätt. En argumentation som är lika ful som den är tom. Är Centerpartiets inställning Alliansens? Instämmer Kristdemokraterna i att Varberg kommun aktivt ska lyfta fram Islam som religiös norm, medan alla former av kristna traditioner och symboler lyser med sin frånvaro? Instämmer Centerpartiets egna väljare i att det är ”brunt” att ifrågasätta varför den muslimska fastan lyfts fram och lyckoönskas, medan några hälsningar och God Jul eller Glad Påsk inte står att finna?

Erik Hellsborn (SD)
Andreas Havasi (SD)